พุทธวจน

🙏 คติธรรม ——————– “ พื้นที่โลกกว้างไกลไปไม่ทั่ว พื้นที่ใจแคบ ไปได้ทั่ว ทั้งในโลก และเหนือโลก พอใจ ไม่พอใจ อย
อ่านต่อ >>

พุทธวจนะในธรรมบท

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า วันพระ หรือ วันธรรมสวนะ หรือ วันอุโบสถ (แรม ๑๔ ค่ำ เดือนเก้า(๙) พุทธวจนะในธรรมบท หมวดความรัก ———&#821
อ่านต่อ >>

พุทธวจนะในธรรมบท

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า พุทธวจนะในธรรมบท หมวดคู่ ——————– ใจเป็นผู้นำสรรพสิ่ง ใจเป็นใหญ่(กว่าสรรพสิ่ง)
อ่านต่อ >>

คติธรรม : แม้ไม่มีใครอยู่เคียงกาย

คติธรรม ——————– แม้ไม่มีใครอยู่เคียงกาย แต่มีธรรมอยู่เคียงใจ ปลอดภัยทุกเมื่อ ————&#8
อ่านต่อ >>

คติธรรม : หลวงพ่อปัญญานันทมุนี

คติธรรม ——————– ลืม…อดีต ปิด…อนาคต กำหนด…ปัจจุบัน —————&#821
อ่านต่อ >>

พุทธวจน พระพุทธดำรัสในพระไตรปิฏก

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า พุทธวจนะในธรรมบท หมวดความรัก ——————– อย่าติดอยู่ในสิ่งที่เรารัก หรือไม่รัก กา
อ่านต่อ >>