โครงการพุทธสาวกสาวิกา “หลักสูตรพัฒนาจิตตามหลักไตรสิกขา”

🙏 ขอเชิญชวนร่วมปฏิบัติธรรมโครงการพุทธสาวกสาวิกาหลักสูตร
“พัฒนาจิตตามหลักไตรสิกขา” วันศุกร์, เสาร์, อาทิตย์ หรือวันนักขัตฤกษ์
วัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง สำนักปฏิบัติธรรมแห่งที่ ๑๔ ของจังหวัดนนทบุรี
👉 สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ
รุ่นที่ ๒๑ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ระหว่างวันที่ ๒ – ๔ ธันวาคม ๒๕๖๕ (รับไม่เกิน ๓๐ ท่าน)
การปฏิบัติธรรมโครงการดังกล่าวไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทางวัดได้จัดสรรบุญให้ท่านมีฐานของการปฏิบัติ และการมีสติ พ้นทุกข์
————————
๑. 💻 ช่องทางออนไลน์
ลงทะเบียนได้ที่ Google Form คลิก ⬇️ ด้านล่างนี้
https://forms.gle/QuXMBqi2HrHJpECR8
๒. 📲 ลงทะเบียนผ่านโทรศัพท์ หรือ ช่องทาง LINE วัดชล โดย แอดไลน์ของวัดชล
คลิก 👉 https://lin.ee/Bx8BcYK
แจ้งข้อความประสงค์สมัครดังนี้
ข้าพเจ้า ชื่อ-นามสกุล : ……………….
เบอร์โทร : …………………………….
สมัคร ปฏิบัติธรรมระหว่างวันที่ ………………..
๓. 📌 สมัครลงทะเบียนที่วัดชลประทาน ในวันที่ท่านมาอบรม ได้ตั้งแต่ ๑๒.๓๐ – ๑๗.๐๐ น.
ณ อาคารพุทธสาวิกา ติดกับโรงทาน หลังลานหินโค้ง
สอบถามโทร : ๐๘๑ ๘๕๔ ๖๙๒๙ พล.อ.ต.หญิงโสภา คงสวัสดิ์
————————
(heart)(heart)(heart) สำคัญ (flaming thumbs up)
หากท่านสมัคร 3 ช่องทางนี้ หมายความว่า ท่านได้สิทธิ์เข้ามาอบรม 100% ขอให้มาตามนัดหมาย จะได้เป็นบุญใหญ่ของท่านต่อไป
————————
มาตรการป้องกันโรคโควิด
๑. ขอให้ผู้เข้ารับการอบรม นำอุปกรณ์การตรวจ ATK มาด้วย เพื่อตรวจก่อน
๒. หรือ นำผลตรวจ ATK ที่ตรวจเองในตอนเช้า นำไปแสดงกับเจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนก่อนเข้า
————————
ระเบียบ และข้อปฏิบัติ การปฏิบัติธรรม
๑. ไม่โทรศัพท์ และไม่ติดต่อกับใครตลอดระยะเวลาของการ ปฏิบัติ เว้นแต่มีเหตุจำเป็น
๒. พูดน้อยไม่เสียงดัง ก่อความรำคาญให้แก่ผู้อื่น
๓. ในขณะเข้าอยู่ปฏิบัติตลอดการ อบรมต้อง ดูแลรักษาความสะอาด ที่พักและสถานที่ ปฏิบัติ
๔. ชุดปฏิบัติธรรม สีขาว ผู้ชาย ผู้หญิง ไม่มีลวดลาย หรือฉะลุ ๓ ชุด (ผู้ปฏิบัติหญิงมีผ้าถุง พร้อมสะไบ สีขาว เรียบๆ ๑ ชุด)
๕. ให้นำกระบอกน้ำมาด้วย เพื่อลดภาวะโลกร้อน และลดขยะพลาสติก
๖. ของใช้ส่วนตัวเตรียมมาให้พร้อม ห้ามนำทรัพย์สินมีค่าทุกชนิดติดตัวมาที่วัด
————————
📄 เอกสารกำหนดการโครงการ
คลิก ➡️ https://bit.ly/3QKn3N5

โครงการสาวกสาวิกา : วันเสาร์ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕

          
📣 )) ขอเชิญทุกท่านร่วมโครงการพุทธสาวกสาวิกา :
🙏 พุทธสาวกสาวิกา : ผู้มีจริยวัตรอันงดงาม
เพราะดำเนินชีวิตตามคำสอนของพระพุทธองค์เป็นตัวอย่าง
ที่แสดงให้เห็นถึงคุณค่าคำสอนของพระพุทธศาสนาอย่างชัดเจน
———————-
🟣 | วันเสาร์ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕
🌑 | แรม ๑๔ ค่ำ เดือนห้า(๕)
🙏 | วันถือศีลอุโบสถ (วันพระ)
🕤 | ภาคเช้า เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๐.๓๐ น.
😇: ขอเชิญชาวพุทธสาวกสาวิกา ฟังพระธรรมเทศนาวันพระ
📜 | เรื่อง ” เมื่อโรคยังอยู่ จะอยู่กับโลก(โรค) อย่างไร? “
🙏 | โดย พระมหาถาวร ถาวโร ป.ธ.๗, ดร.
🌳 | ณ ระเบียงดอกไม้ใจ และลานหินโค้ง
วัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
———————–
🕧 | ภาคบ่าย เวลา ๑๒.๓๐ – ๑๕.๓๐ น.
🧘‍♀🧘‍♂การปฏิบัติเจริญภาวนา
ตามหลัก สติปัฏฐาน ๔ 🧘
🙏 | โดย พระมหาวัลย์ อเวโร
🏫 | ณ ห้องแม่ทัพธรรม ชั้น ๔ อาคารปัญญานันทานุสรณ์
วัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
———————–
🔊|ถ่ายทอดสด หรือรับชมย้อนหลังได้ที่
📱เชิญแอด LINE ของวัดชล 👉https://lin.ee/Bx8BcYK

โครงการพุทธสาวกสาวิกา : วันเสาร์ที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๕

   

 

 

 

 


📣
)) ขอเชิญทุกท่านร่วมโครงการพุทธสาวกสาวิกา :

🙏 พุทธสาวกสาวิกา : ผู้มีจริยวัตรอันงดงาม
เพราะดำเนินชีวิตตามคำสอนของพระพุทธองค์เป็นตัวอย่าง
ที่แสดงให้เห็นถึงคุณค่าคำสอนของพระพุทธศาสนาอย่างชัดเจน
———————-
🟣 | วันเสาร์ที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๕
🌒 | ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนห้า(๕)
🙏 | วันถือศีลอุโบสถ (วันพระ)
🕤 | ภาคเช้า เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๐.๓๐ น.
😇: ขอเชิญชาวพุทธสาวกสาวิกา ฟังพระธรรมเทศนาวันพระ
📜 | เรื่อง ” มหาราหุโลวาทสูตร “
🙏 | โดย พระมหาวิวัฒน์ วิวฑฺฒโน เปรียญธรรม ๘ ประโยค
🏫 | ณ ระเบียงดอกไม้ใจ และลานหินโค้ง
วัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง
———————–
🕧 | ภาคบ่าย เวลา ๑๒.๓๐ – ๑๕.๓๐ น.
🧘‍♀🧘‍♂การปฏิบัติเจริญภาวนา
ตามหลัก สติปัฏฐาน ๔ 🧘
🙏 | โดย พระมหาวัลย์ อเวโร
🏫 | ณ โรงเรียนพุทธธรรม ชั้น ๑
ภายในวัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง
———————–
🔊|ถ่ายทอดสด หรือรับชมย้อนหลังได้ที่
📱เชิญแอด LINE ของวัดชล 👉https://lin.ee/Bx8BcYK
——————————

โครงการพุทธสาวกสาวิกา : วันเสาร์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๕

 

 

📣 )) ขอเชิญทุกท่านร่วมโครงการพุทธสาวกสาวิกา :
🙏 พุทธสาวกสาวิกา : ผู้มีจริยวัตรอันงดงาม
เพราะดำเนินชีวิตตามคำสอนของพระพุทธองค์เป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงคุณค่าคำสอนของพระพุทธศาสนาอย่างชัดเจน
———————-
🟣 | วันเสาร์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๕
🕘 | ภาคเช้า : ถ่ายทอดสดธรรมบรรยาย
📘 | เรื่อง “ การปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนาคือ ไม่เพลินเวทนาผัสสะนี้”
🙏 | โดย พระอาจารย์สนอง ถาวโร | วัดชลประทานรังสฤษดิ์
เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๐.๓๐ น.
🏫 | ณ โรงเรียนพุทธธรรม ชั้น ๑
ภายในวัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง
———————–
🕛 | ภาคบ่าย :
การปฏิบัติเจริญภาวนา
ตามหลัก สติปัฏฐาน ๔ 🧘
🙏 | โดย พระมหาวัลย์ อเวโร
🕧 | เวลา ๑๒.๓๐ – ๑๕.๓๐ น.
🏫 | ณ โรงเรียนพุทธธรรม ชั้น ๑
ภายในวัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง
———————–
🔊|ถ่ายทอดสด หรือรับชมย้อนหลังได้ที่
📱เชิญแอด LINE ของวัดชล 👉https://lin.ee/Bx8BcYK

อย่าลืมกด LIKE และติดตามเพจวัดชลฯด้วยนะเพราะท่านคือสะพานบุญที่ช่วยทำนุบำรุงพุทธศาสนาให้งอกงามในใจคนสืบต่อไปขอเจริญพร

โครงการพุทธสาวก สาวิกา

ทำไมเราจึงต้องเรียนรู้การเป็นพุทธสาวกสาวิกา
การได้เป็นพุทธบริษัท สืบสานโดยสายเลือด ได้รับการคุ้มครอง และ สิทธิที่มนุษย์ควรมี ตามสังคม และกฎหมาย ส่วน พุทธสาวกสาวิกา สืบสานโดยสายธรรม ด้วยการปฏิบัติดี ปฏิบัติตรง ปฏิบัติรู้ชอบ ปฏิบัติออกจากทุกข์ ได้รับการรับรอง คุ้มครองจากพระพุทธเจ้า คือพ้นทุกข์ หรือ หมดปัญหานำตน พบสุขนิรันดร

 

ความเป็นมาของโครงการ

พระปัญญานันทมุนี เจ้าอาวาส ตระหนักถึงชาวพุทธที่ใช้ชีวิตประจำวัน ให้มีความสนใจ และเยียวยาพุทธศาสนิกชนที่ปัจจุบันสภาวะแวดล้อมของสังคมกดดันมากขึ้น จนทำให้เกิดภาวะจิตตก เครียด ฯลฯ จึงได้กำหนัดจัดโครงการพุทธสาวกสาวิกาขึ้นเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันแก่พุทธศาสนิกชนให้มีสติ มีปัญญา ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่วิ่งเข้ามาหาได้อย่างถูกวิธี

กิจกรรม : จัดขึ้นทุกวันเสาร์ของเดือนโดยแบ่งเป็น ๓ หลักสูตร (ต้องเข้าครบทั้ง ๓ หลักสูตรจึงจะได้รับเกียรติบัตรโครงการ) ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. ณ อาคารปัญญานันทานุสรณ์ ชั้น ๔

โครงการพุทธสาวกสาวิกา

เดือนกันยายน ๒๕๖๔

โครงการพุทธสาวกสาวิกา :
วันเสาร์ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๔


ธรรมบรรยาย
เรื่อง “วันเกษียณได้ ส.ว.  สู่  ว.ส.
โดย พระปัญญานันทมุนี
เจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์
คลิกฟัง  ธรรมบรรยาย 

โครงการพุทธสาวกสาวิกา :
วันเสาร์ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๔


ธรรมบรรยาย
เรื่อง “ปันน้ำใจไปด้วยกัน”
โดย พระปัญญานันทมุนี
เจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์
คลิกฟัง  ธรรมบรรยาย 

โครงการพุทธสาวกสาวิกา :
วันเสาร์ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๔


ธรรมบรรยาย
เรื่อง “พุทธศาสนา แก้ทุกข์ทางใจ”
โดย พระสนอง ถาวโร
วัดชลประทานรังสฤษดิ์
คลิกฟัง  ธรรมบรรยาย

โครงการพุทธสาวกสาวิกา :
วันเสาร์ที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๔


ธรรมบรรยาย
เรื่อง “ธรรมที่ควรตั้งไว้ในใจ”
โดย พระอธิการประสิทธิ์ สีลคุโณ
เจ้าอาวาสวัดสระเภา 
คลิกฟัง  ธรรมบรรยาย

เดือนสิงหาคม ๒๕๖๔

กรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียน