สุขทุกข์ อยู่ที่ใจ

หลวงปู่ปัญญา

หลวงปู่ปัญญา

คำสอน : หลวงปู่ปัญญา นันทภิกขุ

 

สุขทุกข์ อยู่ที่ใจ

 

ติดตามรับฟังธรรมะ ที่ช่องทาง Youtube :

หาทางสละสุขส่วนตน

หลวงปู่ปัญญา

หลวงปู่ปัญญา

 

คำสอน : หลวงปู่ปัญญา นันทภิกขุ

 

หาทางสละสุขส่วนตน

 

ถ้าความทุกข์ไม่เป็นที่ชอบใจของท่าน ท่านอย่าได้ทำให้ใคร ๆ เป็นทุกข์ เป็นอันขาด…อย่าแสดงหาความสุขบนความทุกข์ยากของบุคคลอื่น แต่แสวงหาความสุขในทางที่จะให้คนอื่นเขามีความสุขด้วย พร้อมกันนั้นก็หาทางสละสุขส่วนตน เพื่อประโยชน์สุขส่วนรวมเสมอ…