โครงการพุทธสาวกสาวิกา : วันเสาร์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๕

 

 

📣 )) ขอเชิญทุกท่านร่วมโครงการพุทธสาวกสาวิกา :
🙏 พุทธสาวกสาวิกา : ผู้มีจริยวัตรอันงดงาม
เพราะดำเนินชีวิตตามคำสอนของพระพุทธองค์เป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงคุณค่าคำสอนของพระพุทธศาสนาอย่างชัดเจน
———————-
🟣 | วันเสาร์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๕
🕘 | ภาคเช้า : ถ่ายทอดสดธรรมบรรยาย
📘 | เรื่อง “ การปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนาคือ ไม่เพลินเวทนาผัสสะนี้”
🙏 | โดย พระอาจารย์สนอง ถาวโร | วัดชลประทานรังสฤษดิ์
เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๐.๓๐ น.
🏫 | ณ โรงเรียนพุทธธรรม ชั้น ๑
ภายในวัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง
———————–
🕛 | ภาคบ่าย :
การปฏิบัติเจริญภาวนา
ตามหลัก สติปัฏฐาน ๔ 🧘
🙏 | โดย พระมหาวัลย์ อเวโร
🕧 | เวลา ๑๒.๓๐ – ๑๕.๓๐ น.
🏫 | ณ โรงเรียนพุทธธรรม ชั้น ๑
ภายในวัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง
———————–
🔊|ถ่ายทอดสด หรือรับชมย้อนหลังได้ที่
📱เชิญแอด LINE ของวัดชล 👉https://lin.ee/Bx8BcYK

อย่าลืมกด LIKE และติดตามเพจวัดชลฯด้วยนะเพราะท่านคือสะพานบุญที่ช่วยทำนุบำรุงพุทธศาสนาให้งอกงามในใจคนสืบต่อไปขอเจริญพร