เบิกบานใจ ในความดีความงาม ที่เราปฏิบัติ

หลวงพ่อปัญญา

 

คำสอน : หลวงพ่อปัญญา นันทมุนี

 

เบิกบานใจ ในความดีความงาม ที่เราปฏิบัติ