สุคติสถาน

งานฌาปนกิจ

เมรุวัดชลประทานฯ มีการใช้งานอย่างหนักแต่ละปีไม่ต่ำกว่า 700- 800 ศพ ปีที่ผ่านมาเผาศพจำนวน 791 ศพ จนทำให้เตาเผาระเบิดเสียหายไป 1 เตา ต้องหยุดซ่อม ศพในศาลา ศพในโรงพยาบาลต้องรอหลายวัน ในปีนี้ยังรวมถึงศพที่เสียชีวิตจากโควิดด้วย วัดอุปถัมภ์ด้วยการฌาปนกิจแก่ผู้วายชนม์ในวาระสุดท้าย ไม่ทอดทิ้งกัน เป็นเหตุให้ต้องเร่งสร้างเมรุเผาศพไร้ควัน หรือ ”สุคติสถาน” บ้านหลังสุดท้ายก่อนย้ายภพภูมิ

 

สุคติสถาน เป็นนวัตกรรมการฌาปนกิจวิถีใหม่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีองค์ประกอบเป็นศาลาคู่เมรุ จำนวน 4 ชั้น ชั้นที่ 1-3 มีศาลาบำเพ็ญกุศลชั้นละ 3 ศาลา ชั้นที่ 4 มีศาลาบำเพ็ญกุศล 1 ศาลา รวม 10 ศาลา เมรุและเตาเผา 2 เตาเผา แบบไร้มลพิษเป็นมิตรกับโลกอยู่บนชั้น 4 อาคารรับรองอยู่ด้านหน้าขนาด 4 ชั้น อีกหนึ่งหลัง มีลิฟต์ 3 ตัว และศาลาต้อนรับห้องสุขา 46 ห้อง ปัจจุบันคืบหน้าไปแล้ว 71% ขาดงบประมาณในการก่อสร้างอีก26.8 ล้านบาท มีเป้าหมายสร้างสุคติสถานให้เสร็จเปิดใช้งานวันที่ 10 ต.ค. ปีนี้ เพื่อถวายเป็นอาจารยบูชาหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ ทุกคนสามารถร่วมบุญสร้างสุคติสถานได้ผ่านชื่อบัญชีวัดชลประทานรังสฤษดิ์

 

“ สำหรับการสร้างสุคติสถานบนพื้นที่ 1 ไร่ ยกเมรุ เตาเผา และ 10 ศาลา ไว้บนอาคาร เป็นการจำกัดพื้นที่ แต่ประโยชน์เกิด ไม่มีปล่องเมรุปล่อยมลพิษ ใช้แก๊สทำความร้อนแทนน้ำมัน มีระบบบำบัดควัน ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม รักชีวิตผู้อื่น ภูมิทัศน์รอบอาคารเป็นพื้นที่สีเขียว วัดอื่นๆ สามารถนำเป็นต้นแบบได้ ปกติวัดชลประทานฯ เผา 3 ศพ ต่อวัน แต่โควิดระลอกใหม่เพิ่มเป็นวันละ 4 ศพ ต้องเตรียมสถานที่รองรับหลังความตาย ผู้เสียชีวิตจากโควิดคนกลัว แต่เราไม่รังเกียจความตาย ใครตายด้วยโควิด วัดเป็นที่ต้อนรับ และอุปถัมภ์จัดงาน จ่ายค่ารถ ค่าโลง “ หลวงพ่อปัญญานันทมุนี กล่าว

กำหนดการ

ศาลาชื่อผู้วายชนม์อายุสวดอภิธรรม (วัน/เดือน/ปี)ณาปนกิจหมายเหตุ
สุคติสถาน 1
สุคติสถาน 2
สุคติสถาน 3
สุคติสถาน 4
สุคติสถาน 5
สุคติสถาน 6
สุคติสถาน 7
สุคติสถาน 8
สุคติสถาน 9
สุคติสถาน 10
สุคติสถาน 11นายสมชาย ฉายวรรณอายุ 714 ธ.ค. – 7 ธ.ค. 658 ธ.ค. 65 | เวลา 16.30 น.5 ธ.ค. งดสวด
สุคติสถาน 12นางสาวฉวีวรรณ กุลมัยอายุ 872 ธ.ค. – 4 ธ.ค. 65ไม่เผา
สุคติสถาน 13พล.อ.อายุพูล กรรณสูตอายุ 8529 พ.ย. – 3 ธ.ค. 654 ธ.ค. 65 | เวลา 15.00 น.พระราชทานเพลิงศพ
สุคติสถาน 14นางสวย ดาราพงษ์อายุ 9329 พ.ย. – 3 ธ.ค. 654 ธ.ค. 65 | เวลา 13.00 น.
สุคติสถาน 15นายจิรยุทธิ์ จำปานันต์อายุ 682 ธ.ค. – 4 ธ.ค. 656 ธ.ค. 65 | เวลา 14.00 น.
สุคติสถาน 16นางพรรณี สิทธิโอสถอายุ 973 ธ.ค. – 6 ธ.ค. 657 ธ.ค. 65 | เวลา 16.30 น.5 ธ.ค. งดสวด
สุคติสถาน 17นายมงคล ตันตะวิริยะอายุ 922 ธ.ค. – 6 ธ.ค. 657 ธ.ค. 65 | เวลา 14.00 น.5 ธ.ค. งดสวด 7 ธ.ค. พระราชทานเพลิงศพ
สุคติสถาน 18ร.ต.วันชัย ยิ้มแย้มอายุ 684 ธ.ค. – 7 ธ.ค. 658 ธ.ค. 65 | เวลา 14.00 น.5 ธ.ค. งดสวด
สุคติสถาน 19นายสมคิด ปานเนาว์อายุ 892 ธ.ค. – 4 ธ.ค. 656 ธ.ค. 65 | เวลา 16.30 น.5 ธ.ค. งดสวด 6 ธ.ค. พระราชทานเพลิงศพ
100 ปีนางเรณู วีระพันธ์ุอายุ 863 ธ.ค. – 6 ธ.ค. 657 ธ.ค. 65 | เวลา 10.00 น5 ธ.ค. งดสวด

นางสาวฉวีวรรณ กุลมัยอายุ 87
พล.อ.อายุพูล กรรณสูตอายุ 85
นางสวย ดาราพงษ์อายุ 93
นายจิรยุทธิ์ จำปานันต์อายุ 68
นางพรรณี สิทธิโอสถอายุ 97
นายมงคล ตันตะวิริยะอายุ 92
ร.ต.วันชัย ยิ้มแย้มอายุ 68
นายสมคิด ปานเนาว์อายุ 89
นางเรณู วีระพันธ์ุอายุ 86

สุคติสถาน 1
สุคติสถาน 122 ธ.ค. – 4 ธ.ค. 65ไม่เผา
สุคติสถาน 1329 พ.ย. – 3 ธ.ค. 654 ธ.ค. 65 | เวลา 15.00 น.
สุคติสถาน 1429 พ.ย. – 3 ธ.ค. 654 ธ.ค. 65 | เวลา 13.00 น.
สุคติสถาน 152 ธ.ค. – 4 ธ.ค. 656 ธ.ค. 65 | เวลา 14.00 น.
สุคติสถาน 163 ธ.ค. – 6 ธ.ค. 657 ธ.ค. 65 | เวลา 16.30 น.
สุคติสถาน 172 ธ.ค. – 6 ธ.ค. 657 ธ.ค. 65 | เวลา 14.00 น.
สุคติสถาน 184 ธ.ค. – 7 ธ.ค. 658 ธ.ค. 65 | เวลา 14.00 น.
สุคติสถาน 192 ธ.ค. – 4 ธ.ค. 656 ธ.ค. 65 | เวลา 16.30 น.
100 ปี3 ธ.ค. – 6 ธ.ค. 657 ธ.ค. 65 | เวลา 10.00 น

นางสาวฉวีวรรณ กุลมัยอายุ 87
พล.อ.อายุพูล กรรณสูตอายุ 85
นางสวย ดาราพงษ์อายุ 93
นายจิรยุทธิ์ จำปานันต์อายุ 68
นางพรรณี สิทธิโอสถอายุ 97
นายมงคล ตันตะวิริยะอายุ 92
ร.ต.วันชัย ยิ้มแย้มอายุ 68
นายสมคิด ปานเนาว์อายุ 89
นางเรณู วีระพันธ์ุอายุ 86

สุคติสถาน 2
สุคติสถาน 122 ธ.ค. – 4 ธ.ค. 65ไม่เผา
สุคติสถาน 1329 พ.ย. – 3 ธ.ค. 654 ธ.ค. 65 | เวลา 15.00 น.
สุคติสถาน 1429 พ.ย. – 3 ธ.ค. 654 ธ.ค. 65 | เวลา 13.00 น.
สุคติสถาน 152 ธ.ค. – 4 ธ.ค. 656 ธ.ค. 65 | เวลา 14.00 น.
สุคติสถาน 163 ธ.ค. – 6 ธ.ค. 657 ธ.ค. 65 | เวลา 16.30 น.
สุคติสถาน 172 ธ.ค. – 6 ธ.ค. 657 ธ.ค. 65 | เวลา 14.00 น.
สุคติสถาน 184 ธ.ค. – 7 ธ.ค. 658 ธ.ค. 65 | เวลา 14.00 น.
สุคติสถาน 192 ธ.ค. – 4 ธ.ค. 656 ธ.ค. 65 | เวลา 16.30 น.
100 ปี3 ธ.ค. – 6 ธ.ค. 657 ธ.ค. 65 | เวลา 10.00 น

นางสาวฉวีวรรณ กุลมัยอายุ 87
พล.อ.อายุพูล กรรณสูตอายุ 85
นางสวย ดาราพงษ์อายุ 93
นายจิรยุทธิ์ จำปานันต์อายุ 68
นางพรรณี สิทธิโอสถอายุ 97
นายมงคล ตันตะวิริยะอายุ 92
ร.ต.วันชัย ยิ้มแย้มอายุ 68
นายสมคิด ปานเนาว์อายุ 89
นางเรณู วีระพันธ์ุอายุ 86

สุคติสถาน 3
สุคติสถาน 122 ธ.ค. – 4 ธ.ค. 65ไม่เผา
สุคติสถาน 1329 พ.ย. – 3 ธ.ค. 654 ธ.ค. 65 | เวลา 15.00 น.
สุคติสถาน 1429 พ.ย. – 3 ธ.ค. 654 ธ.ค. 65 | เวลา 13.00 น.
สุคติสถาน 152 ธ.ค. – 4 ธ.ค. 656 ธ.ค. 65 | เวลา 14.00 น.
สุคติสถาน 163 ธ.ค. – 6 ธ.ค. 657 ธ.ค. 65 | เวลา 16.30 น.
สุคติสถาน 172 ธ.ค. – 6 ธ.ค. 657 ธ.ค. 65 | เวลา 14.00 น.
สุคติสถาน 184 ธ.ค. – 7 ธ.ค. 658 ธ.ค. 65 | เวลา 14.00 น.
สุคติสถาน 192 ธ.ค. – 4 ธ.ค. 656 ธ.ค. 65 | เวลา 16.30 น.
100 ปี3 ธ.ค. – 6 ธ.ค. 657 ธ.ค. 65 | เวลา 10.00 น

นางสาวฉวีวรรณ กุลมัยอายุ 87
พล.อ.อายุพูล กรรณสูตอายุ 85
นางสวย ดาราพงษ์อายุ 93
นายจิรยุทธิ์ จำปานันต์อายุ 68
นางพรรณี สิทธิโอสถอายุ 97
นายมงคล ตันตะวิริยะอายุ 92
ร.ต.วันชัย ยิ้มแย้มอายุ 68
นายสมคิด ปานเนาว์อายุ 89
นางเรณู วีระพันธ์ุอายุ 86

สุคติสถาน 4
สุคติสถาน 122 ธ.ค. – 4 ธ.ค. 65ไม่เผา
สุคติสถาน 1329 พ.ย. – 3 ธ.ค. 654 ธ.ค. 65 | เวลา 15.00 น.
สุคติสถาน 1429 พ.ย. – 3 ธ.ค. 654 ธ.ค. 65 | เวลา 13.00 น.
สุคติสถาน 152 ธ.ค. – 4 ธ.ค. 656 ธ.ค. 65 | เวลา 14.00 น.
สุคติสถาน 163 ธ.ค. – 6 ธ.ค. 657 ธ.ค. 65 | เวลา 16.30 น.
สุคติสถาน 172 ธ.ค. – 6 ธ.ค. 657 ธ.ค. 65 | เวลา 14.00 น.
สุคติสถาน 184 ธ.ค. – 7 ธ.ค. 658 ธ.ค. 65 | เวลา 14.00 น.
สุคติสถาน 192 ธ.ค. – 4 ธ.ค. 656 ธ.ค. 65 | เวลา 16.30 น.
100 ปี3 ธ.ค. – 6 ธ.ค. 657 ธ.ค. 65 | เวลา 10.00 น

นางสาวฉวีวรรณ กุลมัยอายุ 87
พล.อ.อายุพูล กรรณสูตอายุ 85
นางสวย ดาราพงษ์อายุ 93
นายจิรยุทธิ์ จำปานันต์อายุ 68
นางพรรณี สิทธิโอสถอายุ 97
นายมงคล ตันตะวิริยะอายุ 92
ร.ต.วันชัย ยิ้มแย้มอายุ 68
นายสมคิด ปานเนาว์อายุ 89
นางเรณู วีระพันธ์ุอายุ 86

สุคติสถาน 5
สุคติสถาน 122 ธ.ค. – 4 ธ.ค. 65ไม่เผา
สุคติสถาน 1329 พ.ย. – 3 ธ.ค. 654 ธ.ค. 65 | เวลา 15.00 น.
สุคติสถาน 1429 พ.ย. – 3 ธ.ค. 654 ธ.ค. 65 | เวลา 13.00 น.
สุคติสถาน 152 ธ.ค. – 4 ธ.ค. 656 ธ.ค. 65 | เวลา 14.00 น.
สุคติสถาน 163 ธ.ค. – 6 ธ.ค. 657 ธ.ค. 65 | เวลา 16.30 น.
สุคติสถาน 172 ธ.ค. – 6 ธ.ค. 657 ธ.ค. 65 | เวลา 14.00 น.
สุคติสถาน 184 ธ.ค. – 7 ธ.ค. 658 ธ.ค. 65 | เวลา 14.00 น.
สุคติสถาน 192 ธ.ค. – 4 ธ.ค. 656 ธ.ค. 65 | เวลา 16.30 น.
100 ปี3 ธ.ค. – 6 ธ.ค. 657 ธ.ค. 65 | เวลา 10.00 น

นางสาวฉวีวรรณ กุลมัยอายุ 87
พล.อ.อายุพูล กรรณสูตอายุ 85
นางสวย ดาราพงษ์อายุ 93
นายจิรยุทธิ์ จำปานันต์อายุ 68
นางพรรณี สิทธิโอสถอายุ 97
นายมงคล ตันตะวิริยะอายุ 92
ร.ต.วันชัย ยิ้มแย้มอายุ 68
นายสมคิด ปานเนาว์อายุ 89
นางเรณู วีระพันธ์ุอายุ 86

สุคติสถาน 6
สุคติสถาน 122 ธ.ค. – 4 ธ.ค. 65ไม่เผา
สุคติสถาน 1329 พ.ย. – 3 ธ.ค. 654 ธ.ค. 65 | เวลา 15.00 น.
สุคติสถาน 1429 พ.ย. – 3 ธ.ค. 654 ธ.ค. 65 | เวลา 13.00 น.
สุคติสถาน 152 ธ.ค. – 4 ธ.ค. 656 ธ.ค. 65 | เวลา 14.00 น.
สุคติสถาน 163 ธ.ค. – 6 ธ.ค. 657 ธ.ค. 65 | เวลา 16.30 น.
สุคติสถาน 172 ธ.ค. – 6 ธ.ค. 657 ธ.ค. 65 | เวลา 14.00 น.
สุคติสถาน 184 ธ.ค. – 7 ธ.ค. 658 ธ.ค. 65 | เวลา 14.00 น.
สุคติสถาน 192 ธ.ค. – 4 ธ.ค. 656 ธ.ค. 65 | เวลา 16.30 น.
100 ปี3 ธ.ค. – 6 ธ.ค. 657 ธ.ค. 65 | เวลา 10.00 น

นางสาวฉวีวรรณ กุลมัยอายุ 87
พล.อ.อายุพูล กรรณสูตอายุ 85
นางสวย ดาราพงษ์อายุ 93
นายจิรยุทธิ์ จำปานันต์อายุ 68
นางพรรณี สิทธิโอสถอายุ 97
นายมงคล ตันตะวิริยะอายุ 92
ร.ต.วันชัย ยิ้มแย้มอายุ 68
นายสมคิด ปานเนาว์อายุ 89
นางเรณู วีระพันธ์ุอายุ 86

สุคติสถาน 7
สุคติสถาน 122 ธ.ค. – 4 ธ.ค. 65ไม่เผา
สุคติสถาน 1329 พ.ย. – 3 ธ.ค. 654 ธ.ค. 65 | เวลา 15.00 น.
สุคติสถาน 1429 พ.ย. – 3 ธ.ค. 654 ธ.ค. 65 | เวลา 13.00 น.
สุคติสถาน 152 ธ.ค. – 4 ธ.ค. 656 ธ.ค. 65 | เวลา 14.00 น.
สุคติสถาน 163 ธ.ค. – 6 ธ.ค. 657 ธ.ค. 65 | เวลา 16.30 น.
สุคติสถาน 172 ธ.ค. – 6 ธ.ค. 657 ธ.ค. 65 | เวลา 14.00 น.
สุคติสถาน 184 ธ.ค. – 7 ธ.ค. 658 ธ.ค. 65 | เวลา 14.00 น.
สุคติสถาน 192 ธ.ค. – 4 ธ.ค. 656 ธ.ค. 65 | เวลา 16.30 น.
100 ปี3 ธ.ค. – 6 ธ.ค. 657 ธ.ค. 65 | เวลา 10.00 น

นางสาวฉวีวรรณ กุลมัยอายุ 87
พล.อ.อายุพูล กรรณสูตอายุ 85
นางสวย ดาราพงษ์อายุ 93
นายจิรยุทธิ์ จำปานันต์อายุ 68
นางพรรณี สิทธิโอสถอายุ 97
นายมงคล ตันตะวิริยะอายุ 92
ร.ต.วันชัย ยิ้มแย้มอายุ 68
นายสมคิด ปานเนาว์อายุ 89
นางเรณู วีระพันธ์ุอายุ 86

สุคติสถาน 8
สุคติสถาน 122 ธ.ค. – 4 ธ.ค. 65ไม่เผา
สุคติสถาน 1329 พ.ย. – 3 ธ.ค. 654 ธ.ค. 65 | เวลา 15.00 น.
สุคติสถาน 1429 พ.ย. – 3 ธ.ค. 654 ธ.ค. 65 | เวลา 13.00 น.
สุคติสถาน 152 ธ.ค. – 4 ธ.ค. 656 ธ.ค. 65 | เวลา 14.00 น.
สุคติสถาน 163 ธ.ค. – 6 ธ.ค. 657 ธ.ค. 65 | เวลา 16.30 น.
สุคติสถาน 172 ธ.ค. – 6 ธ.ค. 657 ธ.ค. 65 | เวลา 14.00 น.
สุคติสถาน 184 ธ.ค. – 7 ธ.ค. 658 ธ.ค. 65 | เวลา 14.00 น.
สุคติสถาน 192 ธ.ค. – 4 ธ.ค. 656 ธ.ค. 65 | เวลา 16.30 น.
100 ปี3 ธ.ค. – 6 ธ.ค. 657 ธ.ค. 65 | เวลา 10.00 น

นางสาวฉวีวรรณ กุลมัยอายุ 87
พล.อ.อายุพูล กรรณสูตอายุ 85
นางสวย ดาราพงษ์อายุ 93
นายจิรยุทธิ์ จำปานันต์อายุ 68
นางพรรณี สิทธิโอสถอายุ 97
นายมงคล ตันตะวิริยะอายุ 92
ร.ต.วันชัย ยิ้มแย้มอายุ 68
นายสมคิด ปานเนาว์อายุ 89
นางเรณู วีระพันธ์ุอายุ 86

สุคติสถาน 9
สุคติสถาน 122 ธ.ค. – 4 ธ.ค. 65ไม่เผา
สุคติสถาน 1329 พ.ย. – 3 ธ.ค. 654 ธ.ค. 65 | เวลา 15.00 น.
สุคติสถาน 1429 พ.ย. – 3 ธ.ค. 654 ธ.ค. 65 | เวลา 13.00 น.
สุคติสถาน 152 ธ.ค. – 4 ธ.ค. 656 ธ.ค. 65 | เวลา 14.00 น.
สุคติสถาน 163 ธ.ค. – 6 ธ.ค. 657 ธ.ค. 65 | เวลา 16.30 น.
สุคติสถาน 172 ธ.ค. – 6 ธ.ค. 657 ธ.ค. 65 | เวลา 14.00 น.
สุคติสถาน 184 ธ.ค. – 7 ธ.ค. 658 ธ.ค. 65 | เวลา 14.00 น.
สุคติสถาน 192 ธ.ค. – 4 ธ.ค. 656 ธ.ค. 65 | เวลา 16.30 น.
100 ปี3 ธ.ค. – 6 ธ.ค. 657 ธ.ค. 65 | เวลา 10.00 น

นางสาวฉวีวรรณ กุลมัยอายุ 87
พล.อ.อายุพูล กรรณสูตอายุ 85
นางสวย ดาราพงษ์อายุ 93
นายจิรยุทธิ์ จำปานันต์อายุ 68
นางพรรณี สิทธิโอสถอายุ 97
นายมงคล ตันตะวิริยะอายุ 92
ร.ต.วันชัย ยิ้มแย้มอายุ 68
นายสมคิด ปานเนาว์อายุ 89
นางเรณู วีระพันธ์ุอายุ 86

สุคติสถาน 10
สุคติสถาน 122 ธ.ค. – 4 ธ.ค. 65ไม่เผา
สุคติสถาน 1329 พ.ย. – 3 ธ.ค. 654 ธ.ค. 65 | เวลา 15.00 น.
สุคติสถาน 1429 พ.ย. – 3 ธ.ค. 654 ธ.ค. 65 | เวลา 13.00 น.
สุคติสถาน 152 ธ.ค. – 4 ธ.ค. 656 ธ.ค. 65 | เวลา 14.00 น.
สุคติสถาน 163 ธ.ค. – 6 ธ.ค. 657 ธ.ค. 65 | เวลา 16.30 น.
สุคติสถาน 172 ธ.ค. – 6 ธ.ค. 657 ธ.ค. 65 | เวลา 14.00 น.
สุคติสถาน 184 ธ.ค. – 7 ธ.ค. 658 ธ.ค. 65 | เวลา 14.00 น.
สุคติสถาน 192 ธ.ค. – 4 ธ.ค. 656 ธ.ค. 65 | เวลา 16.30 น.
100 ปี3 ธ.ค. – 6 ธ.ค. 657 ธ.ค. 65 | เวลา 10.00 น

ติดต่อ