สุคติสถาน

งานฌาปนกิจ

เมรุวัดชลประทานฯ มีการใช้งานอย่างหนักแต่ละปีไม่ต่ำกว่า 700- 800 ศพ ปีที่ผ่านมาเผาศพจำนวน 791 ศพ จนทำให้เตาเผาระเบิดเสียหายไป 1 เตา ต้องหยุดซ่อม ศพในศาลา ศพในโรงพยาบาลต้องรอหลายวัน ในปีนี้ยังรวมถึงศพที่เสียชีวิตจากโควิดด้วย วัดอุปถัมภ์ด้วยการฌาปนกิจแก่ผู้วายชนม์ในวาระสุดท้าย ไม่ทอดทิ้งกัน เป็นเหตุให้ต้องเร่งสร้างเมรุเผาศพไร้ควัน หรือ ”สุคติสถาน” บ้านหลังสุดท้ายก่อนย้ายภพภูมิ

 

สุคติสถาน เป็นนวัตกรรมการฌาปนกิจวิถีใหม่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีองค์ประกอบเป็นศาลาคู่เมรุ จำนวน 4 ชั้น ชั้นที่ 1-3 มีศาลาบำเพ็ญกุศลชั้นละ 3 ศาลา ชั้นที่ 4 มีศาลาบำเพ็ญกุศล 1 ศาลา รวม 10 ศาลา เมรุและเตาเผา 2 เตาเผา แบบไร้มลพิษเป็นมิตรกับโลกอยู่บนชั้น 4 อาคารรับรองอยู่ด้านหน้าขนาด 4 ชั้น อีกหนึ่งหลัง มีลิฟต์ 3 ตัว และศาลาต้อนรับห้องสุขา 46 ห้อง ปัจจุบันคืบหน้าไปแล้ว 71% ขาดงบประมาณในการก่อสร้างอีก26.8 ล้านบาท มีเป้าหมายสร้างสุคติสถานให้เสร็จเปิดใช้งานวันที่ 10 ต.ค. ปีนี้ เพื่อถวายเป็นอาจารยบูชาหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ ทุกคนสามารถร่วมบุญสร้างสุคติสถานได้ผ่านชื่อบัญชีวัดชลประทานรังสฤษดิ์

 

“ สำหรับการสร้างสุคติสถานบนพื้นที่ 1 ไร่ ยกเมรุ เตาเผา และ 10 ศาลา ไว้บนอาคาร เป็นการจำกัดพื้นที่ แต่ประโยชน์เกิด ไม่มีปล่องเมรุปล่อยมลพิษ ใช้แก๊สทำความร้อนแทนน้ำมัน มีระบบบำบัดควัน ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม รักชีวิตผู้อื่น ภูมิทัศน์รอบอาคารเป็นพื้นที่สีเขียว วัดอื่นๆ สามารถนำเป็นต้นแบบได้ ปกติวัดชลประทานฯ เผา 3 ศพ ต่อวัน แต่โควิดระลอกใหม่เพิ่มเป็นวันละ 4 ศพ ต้องเตรียมสถานที่รองรับหลังความตาย ผู้เสียชีวิตจากโควิดคนกลัว แต่เราไม่รังเกียจความตาย ใครตายด้วยโควิด วัดเป็นที่ต้อนรับ และอุปถัมภ์จัดงาน จ่ายค่ารถ ค่าโลง “ หลวงพ่อปัญญานันทมุนี กล่าว

กำหนดการ

ศาลาชื่อผู้วายชนม์อายุสวดอภิธรรม (วัน/เดือน/ปี)ณาปนกิจหมายเหตุ
สุคติสถาน 1
สุคติสถาน 2นางสมาน ทวีโภคอายุ 9630 มี.ค. – 1 เม.ย. 662 เม.ย. 66 | เวลา 14.00 น.
สุคติสถาน 3
สุคติสถาน 4
สุคติสถาน 5
สุคติสถาน 6
สุคติสถาน 7
สุคติสถาน 8
สุคติสถาน 9
สุคติสถาน 10
สุคติสถาน 11นางวันดี สาธรอายุ 87 27 มี.ค. – 31 มี.ค. 661 เม.ย. 66 | เวลา 16.30 น.
สุคติสถาน 12
สุคติสถาน 13นางหนูกลิ่น นิจสุนกิจอายุ 9630 มี.ค. – 3 เม.ย. 664 เม.ย. 66 | เวลา 14.00 น.
สุคติสถาน 14
สุคติสถาน 15
สุคติสถาน 16นายอธิชล เผ่าพันธ์ดีอายุ 5730 มี.ค. – 1 เม.ย. 662 เม.ย. 66 | เวลา 13.00 น.
สุคติสถาน 17นายณัฐภัทร กุลชาติอายุ 1729 มี.ค. – 31 มี.ค. 661 เม.ย. 66 | เวลา 14.00 น.
สุคติสถาน 18นายงาม สวยงามอายุ 8828 มี.ค. – 1 เม.ย. 662 เม.ย. 66 | เวลา 15.00 น.
สุคติสถาน 19นางพรเพ็ญ ศรีฟ้าอายุ 9728 มี.ค. – 31 มี.ค. 661 เม.ย. 66 | เวลา 10.00 น.
100 ปี

นางหนูกลิ่น นิจสุนกิจอายุ 96
นายอธิชล เผ่าพันธ์ดีอายุ 57
นายณัฐภัทร กุลชาติอายุ 17
นายงาม สวยงามอายุ 88
นางพรเพ็ญ ศรีฟ้าอายุ 97

สุคติสถาน 1
สุคติสถาน 12
สุคติสถาน 1330 มี.ค. – 3 เม.ย. 664 เม.ย. 66 | เวลา 14.00 น.
สุคติสถาน 14
สุคติสถาน 15
สุคติสถาน 1630 มี.ค. – 1 เม.ย. 662 เม.ย. 66 | เวลา 13.00 น.
สุคติสถาน 1729 มี.ค. – 31 มี.ค. 661 เม.ย. 66 | เวลา 14.00 น.
สุคติสถาน 1828 มี.ค. – 1 เม.ย. 662 เม.ย. 66 | เวลา 15.00 น.
สุคติสถาน 1928 มี.ค. – 31 มี.ค. 661 เม.ย. 66 | เวลา 10.00 น.
100 ปี

นางสมาน ทวีโภคอายุ 96
นางหนูกลิ่น นิจสุนกิจอายุ 96
นายอธิชล เผ่าพันธ์ดีอายุ 57
นายณัฐภัทร กุลชาติอายุ 17
นายงาม สวยงามอายุ 88
นางพรเพ็ญ ศรีฟ้าอายุ 97

สุคติสถาน 230 มี.ค. – 1 เม.ย. 662 เม.ย. 66 | เวลา 14.00 น.
สุคติสถาน 12
สุคติสถาน 1330 มี.ค. – 3 เม.ย. 664 เม.ย. 66 | เวลา 14.00 น.
สุคติสถาน 14
สุคติสถาน 15
สุคติสถาน 1630 มี.ค. – 1 เม.ย. 662 เม.ย. 66 | เวลา 13.00 น.
สุคติสถาน 1729 มี.ค. – 31 มี.ค. 661 เม.ย. 66 | เวลา 14.00 น.
สุคติสถาน 1828 มี.ค. – 1 เม.ย. 662 เม.ย. 66 | เวลา 15.00 น.
สุคติสถาน 1928 มี.ค. – 31 มี.ค. 661 เม.ย. 66 | เวลา 10.00 น.
100 ปี

นางหนูกลิ่น นิจสุนกิจอายุ 96
นายอธิชล เผ่าพันธ์ดีอายุ 57
นายณัฐภัทร กุลชาติอายุ 17
นายงาม สวยงามอายุ 88
นางพรเพ็ญ ศรีฟ้าอายุ 97

สุคติสถาน 3
สุคติสถาน 12
สุคติสถาน 1330 มี.ค. – 3 เม.ย. 664 เม.ย. 66 | เวลา 14.00 น.
สุคติสถาน 14
สุคติสถาน 15
สุคติสถาน 1630 มี.ค. – 1 เม.ย. 662 เม.ย. 66 | เวลา 13.00 น.
สุคติสถาน 1729 มี.ค. – 31 มี.ค. 661 เม.ย. 66 | เวลา 14.00 น.
สุคติสถาน 1828 มี.ค. – 1 เม.ย. 662 เม.ย. 66 | เวลา 15.00 น.
สุคติสถาน 1928 มี.ค. – 31 มี.ค. 661 เม.ย. 66 | เวลา 10.00 น.
100 ปี

นางหนูกลิ่น นิจสุนกิจอายุ 96
นายอธิชล เผ่าพันธ์ดีอายุ 57
นายณัฐภัทร กุลชาติอายุ 17
นายงาม สวยงามอายุ 88
นางพรเพ็ญ ศรีฟ้าอายุ 97

สุคติสถาน 4
สุคติสถาน 12
สุคติสถาน 1330 มี.ค. – 3 เม.ย. 664 เม.ย. 66 | เวลา 14.00 น.
สุคติสถาน 14
สุคติสถาน 15
สุคติสถาน 1630 มี.ค. – 1 เม.ย. 662 เม.ย. 66 | เวลา 13.00 น.
สุคติสถาน 1729 มี.ค. – 31 มี.ค. 661 เม.ย. 66 | เวลา 14.00 น.
สุคติสถาน 1828 มี.ค. – 1 เม.ย. 662 เม.ย. 66 | เวลา 15.00 น.
สุคติสถาน 1928 มี.ค. – 31 มี.ค. 661 เม.ย. 66 | เวลา 10.00 น.
100 ปี

นางหนูกลิ่น นิจสุนกิจอายุ 96
นายอธิชล เผ่าพันธ์ดีอายุ 57
นายณัฐภัทร กุลชาติอายุ 17
นายงาม สวยงามอายุ 88
นางพรเพ็ญ ศรีฟ้าอายุ 97

สุคติสถาน 5
สุคติสถาน 12
สุคติสถาน 1330 มี.ค. – 3 เม.ย. 664 เม.ย. 66 | เวลา 14.00 น.
สุคติสถาน 14
สุคติสถาน 15
สุคติสถาน 1630 มี.ค. – 1 เม.ย. 662 เม.ย. 66 | เวลา 13.00 น.
สุคติสถาน 1729 มี.ค. – 31 มี.ค. 661 เม.ย. 66 | เวลา 14.00 น.
สุคติสถาน 1828 มี.ค. – 1 เม.ย. 662 เม.ย. 66 | เวลา 15.00 น.
สุคติสถาน 1928 มี.ค. – 31 มี.ค. 661 เม.ย. 66 | เวลา 10.00 น.
100 ปี

นางหนูกลิ่น นิจสุนกิจอายุ 96
นายอธิชล เผ่าพันธ์ดีอายุ 57
นายณัฐภัทร กุลชาติอายุ 17
นายงาม สวยงามอายุ 88
นางพรเพ็ญ ศรีฟ้าอายุ 97

สุคติสถาน 6
สุคติสถาน 12
สุคติสถาน 1330 มี.ค. – 3 เม.ย. 664 เม.ย. 66 | เวลา 14.00 น.
สุคติสถาน 14
สุคติสถาน 15
สุคติสถาน 1630 มี.ค. – 1 เม.ย. 662 เม.ย. 66 | เวลา 13.00 น.
สุคติสถาน 1729 มี.ค. – 31 มี.ค. 661 เม.ย. 66 | เวลา 14.00 น.
สุคติสถาน 1828 มี.ค. – 1 เม.ย. 662 เม.ย. 66 | เวลา 15.00 น.
สุคติสถาน 1928 มี.ค. – 31 มี.ค. 661 เม.ย. 66 | เวลา 10.00 น.
100 ปี

นางหนูกลิ่น นิจสุนกิจอายุ 96
นายอธิชล เผ่าพันธ์ดีอายุ 57
นายณัฐภัทร กุลชาติอายุ 17
นายงาม สวยงามอายุ 88
นางพรเพ็ญ ศรีฟ้าอายุ 97

สุคติสถาน 7
สุคติสถาน 12
สุคติสถาน 1330 มี.ค. – 3 เม.ย. 664 เม.ย. 66 | เวลา 14.00 น.
สุคติสถาน 14
สุคติสถาน 15
สุคติสถาน 1630 มี.ค. – 1 เม.ย. 662 เม.ย. 66 | เวลา 13.00 น.
สุคติสถาน 1729 มี.ค. – 31 มี.ค. 661 เม.ย. 66 | เวลา 14.00 น.
สุคติสถาน 1828 มี.ค. – 1 เม.ย. 662 เม.ย. 66 | เวลา 15.00 น.
สุคติสถาน 1928 มี.ค. – 31 มี.ค. 661 เม.ย. 66 | เวลา 10.00 น.
100 ปี

นางหนูกลิ่น นิจสุนกิจอายุ 96
นายอธิชล เผ่าพันธ์ดีอายุ 57
นายณัฐภัทร กุลชาติอายุ 17
นายงาม สวยงามอายุ 88
นางพรเพ็ญ ศรีฟ้าอายุ 97

สุคติสถาน 8
สุคติสถาน 12
สุคติสถาน 1330 มี.ค. – 3 เม.ย. 664 เม.ย. 66 | เวลา 14.00 น.
สุคติสถาน 14
สุคติสถาน 15
สุคติสถาน 1630 มี.ค. – 1 เม.ย. 662 เม.ย. 66 | เวลา 13.00 น.
สุคติสถาน 1729 มี.ค. – 31 มี.ค. 661 เม.ย. 66 | เวลา 14.00 น.
สุคติสถาน 1828 มี.ค. – 1 เม.ย. 662 เม.ย. 66 | เวลา 15.00 น.
สุคติสถาน 1928 มี.ค. – 31 มี.ค. 661 เม.ย. 66 | เวลา 10.00 น.
100 ปี

นางหนูกลิ่น นิจสุนกิจอายุ 96
นายอธิชล เผ่าพันธ์ดีอายุ 57
นายณัฐภัทร กุลชาติอายุ 17
นายงาม สวยงามอายุ 88
นางพรเพ็ญ ศรีฟ้าอายุ 97

สุคติสถาน 9
สุคติสถาน 12
สุคติสถาน 1330 มี.ค. – 3 เม.ย. 664 เม.ย. 66 | เวลา 14.00 น.
สุคติสถาน 14
สุคติสถาน 15
สุคติสถาน 1630 มี.ค. – 1 เม.ย. 662 เม.ย. 66 | เวลา 13.00 น.
สุคติสถาน 1729 มี.ค. – 31 มี.ค. 661 เม.ย. 66 | เวลา 14.00 น.
สุคติสถาน 1828 มี.ค. – 1 เม.ย. 662 เม.ย. 66 | เวลา 15.00 น.
สุคติสถาน 1928 มี.ค. – 31 มี.ค. 661 เม.ย. 66 | เวลา 10.00 น.
100 ปี

นางหนูกลิ่น นิจสุนกิจอายุ 96
นายอธิชล เผ่าพันธ์ดีอายุ 57
นายณัฐภัทร กุลชาติอายุ 17
นายงาม สวยงามอายุ 88
นางพรเพ็ญ ศรีฟ้าอายุ 97

สุคติสถาน 10
สุคติสถาน 12
สุคติสถาน 1330 มี.ค. – 3 เม.ย. 664 เม.ย. 66 | เวลา 14.00 น.
สุคติสถาน 14
สุคติสถาน 15
สุคติสถาน 1630 มี.ค. – 1 เม.ย. 662 เม.ย. 66 | เวลา 13.00 น.
สุคติสถาน 1729 มี.ค. – 31 มี.ค. 661 เม.ย. 66 | เวลา 14.00 น.
สุคติสถาน 1828 มี.ค. – 1 เม.ย. 662 เม.ย. 66 | เวลา 15.00 น.
สุคติสถาน 1928 มี.ค. – 31 มี.ค. 661 เม.ย. 66 | เวลา 10.00 น.
100 ปี

ติดต่อ