สุขทุกข์ อยู่ที่ใจ

หลวงปู่ปัญญา

คำสอน : หลวงปู่ปัญญา นันทภิกขุ

 

สุขทุกข์ อยู่ที่ใจ

 

ติดตามรับฟังธรรมะ ที่ช่องทาง Youtube :