วันถือศีลอุโบสถ(วันพระ) วันเสาร์ที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๕

      

📽 | ธรรมะออนไลน์ผ่านสื่อ
🟣 | วันเสาร์ที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๕
🌕 | ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนห้า(๕)
🙏 | วันถือศีลอุโบสถ (วันพระ)
—————————–
🕘 | ภาคเช้า เวลา ๐๘.๔๕ ถึง ๐๙.๓๐ น.
🙏🙏🙏สวดมนต์แปล ทำวัตรเช้า
—————————–
🕤 | เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๐.๓๐ น.
😇 | รับฟังพระธรรมเทศนา
📜 | เรื่อง ” ทุกข์ ” เพราะเงื่อนไขในใจตน
🙏 | โดย พระอาจารย์สนอง ถาวโร
🏫 | ณ ระเบียงดอกไม้ใจ และลานหินโค้ง
วัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง
———————–
🕧 | ภาคบ่าย เวลา ๑๒.๓๐ – ๑๕.๓๐ น.
🧘‍♀🧘‍♂การปฏิบัติเจริญภาวนา
ตามหลัก สติปัฏฐาน ๔ 🧘
🙏 | โดย พระมหาวัลย์ อเวโร
🏫 | ณ โรงเรียนพุทธธรรม ชั้น ๑
ภายในวัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง
———————–
🔊|ถ่ายทอดสด หรือรับชมย้อนหลังได้ที่
📱เชิญแอด LINE ของวัดชล 👉https://lin.ee/Bx8BcYK
——————————