คิดจะให้ ความสุขเกิด คิดจะเอา ความทุกข์เกิด

หลวงพ่อปัญญา

คำสอน : หลวงพ่อปัญญา นันทมุนี

 

คิดจะให้ ความสุขเกิด คิดจะเอา ความทุกข์เกิด