คติธรรม_การให้ที่ประเสริฐ

🙏 คติธรรม
——————–
การให้ที่ประเสริฐ
ให้…ความรัก
ให้…เกียรติ
ให้…อภัย
——————–
>> พระปัญญานันทมุนี <<
เจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์
——————–